Neidio i'r prif gynnwy

14:30    Croeso – Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd

14:35    Diweddariad gan Lywodraeth Cymru – Peter Ryland, Prif Weithredwr,  WEFO

14:40    Diweddariad ar gyllid gwledig wedi ymadael â’r UE – James Burgess, Materion Gwledig Llywodraeth Cymru

14:50    Diweddariad gan brif swyddogion rhanbarthol yr Awdurdodau Lleol ar ddatblygiadau SPF o fewn pob un o’r pedwar rhanbarth

15:15    Trafodaeth agored

15:45    Diweddariad ar Horizon Europe ac Agile Cymru – Baudewijn Morgan, Pennaeth Uned Ewrop Horizon, WEFO a Geraint Green, Pennaeth Rheoli Rhaglen – Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Chydweithrediad Tiriogaethol Ewrop, WEFO

 15:55   Sylwadau cloi a chyfarfodydd yn y dyfodol – Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd

16:00    Diwedd