Neidio i'r prif gynnwy

11:15  Croeso – Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd

11:20  Diweddariad ar gynlluniau buddsoddi SPF rhanbarthol – swyddogion arweiniol llywodraeth leol

11:45  Trafodaeth agored

12:00  Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS

12:30  Rôl dyfodol y Fforwm a’r Cylch Gorchwyl drafft

12:40  Unrhyw fater arall

12:45  Cau