Neidio i'r prif gynnwy

Agendâu, cofnodion a phapurau cyfarfodydd Cabinet Llywodraeth Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Gorffennaf 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Polisi'r Cabinet yw bod mor agored â phosib wrth gynnal ei fusnes. Cyhoeddir cofnodion a phapurau cyn gynted â phosibl ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo yn y cyfarfod nesaf ond dim cynt na 6 wythnos ar ôl y cyfarfod hwnnw.

Rydym yn ymatal rhag cyhoeddi rhai darnau pan fo rhesymau pwysig yn bodoli dros wneud hynny. Nid yw'r fersiynau cyhoeddedig o bapurau neu gofnodion y Cabinet yn cynnwys unrhyw ddeunydd sydd:

  • yn sensitif o safbwynt masnachol
  • yn ymwneud â Chyllideb Llywodraeth Cymru neu faterion eraill sy'n ymwneud â chyllidebau neu arian
  • yn cynnwys neu’n cyfeirio at wybodaeth a dderbyniwyd yn gyfrinachol gan drydydd parti
  • yn ddeunydd a fyddai fel arall yn achosi niwed sylweddol pe bai'n cael ei ddatgelu.

Fel arall, mae'r dogfennau sy'n ymddangos ar y wefan hon yr un fath yn union â'r rhai sy'n cael eu hystyried gan y Cabinet.

Cyfarfodydd y Cabinet: 2024

Cyfarfodydd y Cabinet: 2023

Cyfarfodydd y Cabinet: 2022

Cyfarfodydd y Cabinet: 2021

Y weinyddiaeth flaenorol

Rheolodd y pumed cynulliad o fis Mai 2016 i Mai 2021. Mae gwybodaeth am gyfarfodydd y Cabinet o'r weinyddiaeth honno ar gael ar Archif Gwe'r DU.