Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn cyfarwyddo Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i gyflawni’r gweithgareddau penodedig a restrir yn yr Atodlen erbyn y terfynau amser a bennir, mewn perthynas â’i ddyletswyddau mewn cysylltiad ag Ansawdd Aer o dan Ran 4 o Ddeddf yr Amgylchedd 1995 ac fel rhan o gynllun 2017 y DU i ymdrin â chrynodiadau nitrogen deuocsid ar ymylon ffyrdd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Gorffennaf 2019
Diweddarwyd ddiwethaf: