Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r system cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru a Lloegr yn gweithio i atal troseddu ac aildroseddu gan blant.

Mae'r dangosfwrdd hwn yn cyflwyno data ar gyfer gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid Cymru. Daw'r holl ddata o ddatganiad ystadegol blynyddol y Weinyddiaeth Gyfiawnder, sef Ystadegau Cyfiawnder Ieuenctid.

Cyswllt

Andrew O’Rourke

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.