Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant ar-lein yn esbonio'r cod ymarfer ar gyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi.

Mae'r cwrs yn ymdrin â'r canlynol:

  • y 12 ymrwymiad
  • caethwasiaeth fodern
  • cosbrestru
  • arferion cyflogaeth annheg
  • y cyflog byw

Mae'r hyfforddiant ar gael ar Learning@Wales GIG Cymru:

Rhaid cofrestru i gael gafael ar yr hyfforddiant hwn.