Neidio i'r prif gynnwy

Newidiadau Isafswm Cyflog Amaethyddol o 1 Ebrill 2023

Mae gan bob gweithiwr amaethyddol, garddwriaethol a choedwigaeth cyflogedig yng Nghymru, gan gynnwys gweithwyr a gyflogir gan feistri criwiau ac asiantaethau cyflogaeth, hawl i isafswm Cyflog Amaethyddol o leiaf.

Mae'n drosedd peidio â thalu o leiaf yr Isafswm Cyflog Amaethyddol i weithwyr amaethyddol.

Daw Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2023 i rym o 1 Ebrill 2023. Mae'n disodli Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Rhif 2) (Cymru) 2022 ac yn cynyddu'r cyfraddau isafswm cyflog a lwfansau.

Cyfraddau Isafswm Cyflog 2023/2024

Mae’r cyfraddau tâl isaf ar gyfer y pum gradd o weithiwr Amaethyddol o 1 Ebrill 2023 fel a ganlyn:

Cyfraddau tâl isafswm yr awr

Gradd Cyfradd tâl isaf yr awr
A1 – Gweithiwr Datblygu Amaethyddol (16-17 oed) £5.28
A2 – Gweithiwr Datblygu Amaethyddol (18-20 oed) £7.49
A3 – Gweithiwr Datblygu Amaethyddol (21-22 oed) £10.23
A4 – Gweithiwr Datblygu Amaethyddol (23 oed+) £10.47
B1 – Gweithiwr Amaethyddol (16-17 oed) £5.28
B2 – Gweithiwr Amaethyddol (18-20 oed) £7.49
B3 – Gweithiwr Amaethyddol (21-22 oed) £10.23
B4 – Gweithiwr Amaethyddol (23 oed+) £10.74
C – Gweithiwr Amaethyddol Uwch £11.07
D – Uwch-weithiwr Amaethyddol £12.14

E – Rheolwr Amaethyddol

£13.32
 
Prentis Blwyddyn 1 £5.28
Prentis Blwyddyn 2 (16 - 17 oed) £5.28
Prentis Blwyddyn 2 (18 – 20 oed) £7.49
Prentis Blwyddyn 2 (21 - 22 oed) £10.18
Prentis Blwyddyn 2 (23+ oed) £10.42

Y newidiadau eraill i gyfraddau lwfansau yw:

Lwfans Cyfradd
Lwfans Ci – fesul ci yr wythnos £9.36  
Lwfans Gwaith Nos – fesul awr gwaith nos £1.78  
Lwfans Geni / Mabwysiadu – fesul plentyn £73.60  
     
Lwfans Credyd Llety (Tŷ) £1.65 yr wythnos  
Lwfans Credyd Llety (Llety Arall) £5.29 y dydd  

Mae'r Gorchymyn hefyd yn parhau i warchod cyflogau gweithwyr amaethyddol a fyddai fel arall yn dioddef gostyngiad mewn tâl o ganlyniad i newidiadau blaenorol i'r strwythur graddio.

Mae gwybodaeth a chanllawiau manylach ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru ar Y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru.