Neidio i'r prif gynnwy

Newidiadau Isafswm Cyflog Amaethyddol o 1 Ebrill 2024

Mae gan bob gweithiwr amaethyddol, garddwriaethol a choedwigaeth cyflogedig yng Nghymru, gan gynnwys gweithwyr a gyflogir gan feistri criwiau ac asiantaethau cyflogaeth, hawl i isafswm Cyflog Amaethyddol o leiaf.

Mae'n drosedd peidio â thalu o leiaf yr Isafswm Cyflog Amaethyddol i weithwyr amaethyddol.

Daw Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2024 i rym o 1 Ebrill 2024. Mae'n disodli Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2023 ac yn cynyddu'r cyfraddau isafswm cyflog a lwfansau.

Cyfraddau Isafswm Cyflog 2024/2025

O 1 Ebrill 2024, cafodd y Cyflog Byw Cenedlaethol ei estyn i bobl 21 a 22 oed. Mae bandiau cyflog y Gorchymyn wedi’u newid yn unol â hynny, ac mae’r bandiau 23 oed + wedi’u dileu.

Mae’r cyfraddau tâl isaf ar gyfer y pum gradd o weithiwr Amaethyddol o 1 Ebrill 2024 fel a ganlyn:

Cyfraddau tâl isafswm yr awr

GraddCyfradd tâl isaf yr awr
A1 – Gweithiwr Datblygu Amaethyddol (16-17 oed)£6.56
A2 – Gweithiwr Datblygu Amaethyddol (18-20 oed)£8.82
A3 – Gweithiwr Datblygu Amaethyddol (21+ oed)£11.73
B1 – Gweithiwr Amaethyddol (16-17 oed)£6.56
B2 – Gweithiwr Amaethyddol (18-20 oed)£8.82
B3 – Gweithiwr Amaethyddol (21+ oed)£11.79
C – Gweithiwr Amaethyddol Uwch£12.27
D – Uwch-weithiwr Amaethyddol£13.46
E – Rheolwr Amaethyddol£14.77
 
Prentis Blwyddyn 1£6.40
Prentis Blwyddyn 2 (16 - 17 oed)£6.40
Prentis Blwyddyn 2 (18 – 20 oed)£8.60
Prentis Blwyddyn 2 (21+ oed)£11.44

Y newidiadau eraill i gyfraddau lwfansau yw:

LwfansCyfradd
Lwfans Ci – fesul ci yr wythnos£10.16 
Lwfans Gwaith Nos – fesul awr gwaith nos£1.93 
Lwfans Geni / Mabwysiadu – fesul plentyn£79.86 
   
Lwfans Credyd Llety (Tŷ)£1.79 yr wythnos 
Lwfans Credyd Llety (Llety Arall)£5.74 y dydd 

Other changes

  • Bellach y gyfradd am oramser yw 1.5 gwaith cyfraddau gwirionedd y gweithiwr amaethyddol fesul awr, yn hytrach na’r isafswm cyfradd fesul awr a ragnodir yn y Gorchymyn; ac 
  • Mae adrannau sy’n ailadrodd darnau mewn deddfwriaeth eraill wedi cael eu dileu i symleiddio’r Gorchymyn.

Dyma'r erthyglau sydd wedi'u symleiddio:

  • Erthygl 2 – diffiniad o "plentyn".
  • Erthygl 2 – diffiniad o "amser gweithio".
  • Erthygl 28 - seibiant gorffwys.
  • Erthygl 29 – gorffwys dyddiol.
  • Erthygl 30 - cyfnod gorffwys wythnosol.
  • Erthygl 33 - cyfanswm y gwyliau blynyddol i weithwyr amaethyddol sy'n Eweithio diwrnodau amrywiol ac a gyflogir drwy gydol y flwyddyn wyliau.
  • Erthygl 36 - tâl gwyliau.

Mae gwybodaeth a chanllawiau manylach ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru ar Y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru.