Neidio i'r prif gynnwy

Gysylltu â ni i gwestiynau neu bryderon ynghylch cyflogau amaethyddol.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.

Mae'n drosedd peidio â thalu o leiaf yr Isafswm Cyflog Amaethyddol i weithwyr amaethyddol.

Os ydych yn weithiwr amaethyddol ac rydych yn amau bod:

  • eich cyfradd cyflog yn is na'r gyfradd Isafswm Cyflog Amaethyddol cywir
  • nad oes cadw at delerau ac amodau cyflogaeth gofynnol eraill

dylech siarad â'ch cyflogwr yn y lle cyntaf. Wrth wneud hynny, gallwch ofyn am gopïau o'ch cofnodion talu.

Os nad yw hyn yn datrys y broblem, gallwch wneud cwyn a cheisio gwneud iawn trwy gysylltu â Llywodraeth Cymru yn:

Ebost

slmenquiries@llyw.cymru

Bost

Tîm Isafswm Cyflog Amaethyddol,
Llywodraeth Cymru, Neuadd y Sir,
Spa Road East,
Llandrindod,
Powys
LD1 5LG

Ffôn

0300 060 4400