Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 15 Ebrill 2022.

Cyfnod ymgynghori:
21 Ionawr 2022 i 15 Ebrill 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r crynodeb o ymatebion bellach ar gael.

Ymateb y llywodraeth i ymgynghoriad

Mae ymateb y llywodraeth nawr ar gael ar GOV.UK.
 

 

Ymgynghoriad gwreiddiol

Cynigion ar gyfer gweithredu gwasanaeth olrhain gwastraff digidol gorfodol.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym am wybod beth yw eich barn am ein cynigion ar gyfer gweithredu gwasanaeth olrhain gwastraff digidol yn ymarferol gan gynnwys:

  • Pa wastraff fydd yn cael ei olrhain
  • Pa wybodaeth y dylid ei chofnodi
  • Pryd y dylid cofnodi'r wybodaeth hon
  • Gwahanol ffyrdd o gofnodi'r wybodaeth
  • Beth allai'r canlyniadau gorfodi fod os nad yw'r wybodaeth yn cael ei chofnodi yn ôl y gofyn, a
  • Sut y byddwn yn codi tâl am weithredu a chynnal a chadw'r gwasanaeth olrhain gwastraff.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar GOV.UK