Neidio i'r prif gynnwy

Eich awdurdod cynllunio lleol sy’n penderfynu a ddylid rhoi caniatâd cynllunio.

Mae’n rhaid i awdurdodau cynllunio lleol:

  • Sicrhau bod modd i’r cyhoedd weld pob cais cynllunio
  • Ystyried unrhyw sylwadau wrth wneud penderfyniad

Mae penderfyniadau’n seiliedig ar y cynllun datblygu lleol. Gallai materion eraill y mae’r awdurdod cynllunio lleol yn credu eu bod yn berthnasol ddylanwadu arnynt.

Cysylltwch â’ch awdurdod cynllunio lleol i gael rhagor o wybodaeth neu i gyflwyno sylwadau ar gais cynllunio.