Neidio i'r prif gynnwy

Porthol chwilio yw Cyfnewid Pobl Cymru (CPC) ar gyfer cyfeirio pobl at gyfleoedd am swyddi ledled y sector cyhoeddus yng Nghymru. Daeth y wefan i ben ym mis Medi 2020.

Swyddi

Dyma restr o fannau lle’r ydych yn parhau i allu canfod swyddi yn y sector cyhoeddus:

Cyfleoedd Datblygu

Chwiliwch am adnoddau dysgu, cyrsiau a digwyddiadau a rhwydweithiau ar Academi Wales.

Dweud eich dweud ar Cyfnewid Pobl Cymru

Os gwnaethoch chi ddefnyddio Cyfnewid Pobl Cymru, rhowch eich barn a’ch adborth inni drwy anfon e-bost i WPC.MailBox@llyw.cymru. Byddwn yn cysylltu â chi drwy eich cyfeiriad e-bost os caiff gwasanaeth arall ei greu.

Mae Cyngor Partneriaeth y Gweithlu yn gweithio gydag undebau llafur a chyflogwyr i asesu a oes galw am y gwasanaeth.