Neidio i'r prif gynnwy

Mae Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi penodi chwe aelod i fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Mawrth 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Julie James AS, Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi penodi'r Athro Pete Fox, Kathleen Palmer, Helen Pittaway, a'r Athro Rhys Jones fel Aelodau newydd o Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Mae'r Gweinidog hefyd wedi ailbenodi'r Athro Calvin Jones a Mark McKenna a fydd yn gwasanaethu Aelodau'r Bwrdd yn eu hail dymor.

Mae gan Fwrdd CNC atebolrwydd dros sicrhau bod CNC yn arfer ei swyddogaethau deddfwriaethol yn briodol ac yn effeithiol. Mae hefyd yn gyfrifol i Weinidogion Cymru am y ffyrdd y mae CNC yn cyflwyno yn erbyn llythyr cylch gwaith y Gweinidogion.

Roedd y penodiadau hyn i chwe swydd ar y Bwrdd. Roeddent yn chwilio am Aelod o'r Bwrdd:

  • addas i'w benodi'n Gadeirydd Is-bwyllgor Cyllid y Bwrdd;
  • addas i'w benodi'n Gadeirydd Pwyllgor Rheoli Perygl Llifogydd y Bwrdd;
  • addas i'w benodi'n aelod o Fforwm Rheoli Tir Cymru;
  • addas i'w benodi'n Gadeirydd Pwyllgor Archwilio a Risg y Bwrdd; gyda phrofiad o ymgysylltu cymdeithasol/cymunedol a'r trydydd sector a/neu fenter gymdeithasol;
  • a chyda gwybodaeth am y marchnadoedd pren ac ynni adnewyddadwy.

Mae aelodau Bwrdd CNC yn derbyn tâl o £350 y dydd am uchafswm o 36 diwrnod y flwyddyn. Gall diwrnodau tâl ychwanegol ddod i Aelodau sy'n cadeirio is-bwyllgorau'r Bwrdd. 

Ceir manylion am delerau'r penodiadau hyn: 

Kathleen Palmer:    1 Ebrill 2023 i 31 Hydref 2026
Yr Athro Pete Fox:         7 Chwefror 2023 i 31 Hydref 2026
Helen Pittaway:         7 Chwefror 2023 i 31 Hydref 2026
Yr Athro Rhys Jones:         9 Mai 2023 i 31 Hydref 2027
Yr Athro Calvin Jones:    1 Mawrth 2023 i 31 Hydref 2028
Mark McKenna:    1 Mawrth 2023 i 31 Hydref 2028

Gwnaed y penodiadau hyn yn unol â'r Cod Llywodraethu ar Benodiadau Cyhoeddus.

Cafodd pob apwyntiad ei wneud yn ôl teilyngdod yn dilyn proses agored, gystadleuol. Nid yw gweithgarwch gwleidyddol yn chwarae unrhyw ran yn y broses ddethol. 

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, nid oes yr un o'r rhai a benodwyd wedi cael eu cyflogi gan blaid wleidyddol, wedi dal swydd amlwg mewn plaid, yn sefyll fel ymgeisydd dros blaid mewn etholiad, wedi siarad yn gyhoeddus ar ran plaid wleidyddol, nac wedi gwneud rhoddion neu fenthyciadau sylweddol i blaid.