Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad, cynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sydd yn dadansoddi data a gasglwyd drwy’r Arolwg Cyfoeth ac Asedau.

Nod yr adroddiad ydi i fynd i’r afael i fylchau sydd wedi eu hadnabod mewn data ar les economaidd aelwydydd, gan gynnwys dadansoddiadau o gynilion a dyled, cynilion ar gyfer ymddeoliad, sut mae cyfoeth wedi’u dosbarthu dros aelwydydd a’r ffactorau sydd yn effeithio a chynllunio cyllidol.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.