Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am y symiau a gasglwyd, ôl-ddyledion a symiau a ddilëwyd ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019.

Prif bwyntiau

  • Yn 2018-19, casglwyd 97.3% o filiau'r dreth gyngor gan awdurdodau bilio, gostyngiad o 0.1 pwynt canran.
  • Bu cynnydd blwyddyn ar ôl blwyddyn yng nghyfraddau casglu 6 awdurdod yn 2018-19 a gostyngiad yn 16 awdurdod.
  • Cafwyd y gyfradd gasglu uchaf y flwyddyn hon yn Sir y Fflint (98.2%) a’r gyfradd gasglu isaf ym Mlaenau Gwent (93.7%).
  • Yr union swm a gasglwyd o safbwynt biliau 2018-19, heb gynnwys cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor, oedd £1,546 miliwn allan o’r £1,589 miliwn a oedd yn ddyledus.
  • Yn ystod 2018-19, casglwyd £27 miliwn o ôl-ddyledion o ran blynyddoedd blaenorol gan awdurdodau bilio, a chafodd gwerth £6 miliwn eu dileu fel dyledion drwg.
  • Y cyfanswm a oedd yn ddyledus ar 31 Mawrth 2019 oedd £94 miliwn, gyda £42 miliwn o’r swm hwn yn ôl-ddyledion yn ystod y flwyddyn.

Adroddiadau

Cyfraddau casglu'r Dreth Gyngor, Ebrill 2018 i Mawrth 2019 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 522 KB

PDF
Saesneg yn unig
522 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.