Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am nodweddion a phriodoleddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth 2017.

Prif bwyntiau

  • Roedd 15,930 o blant sy’n derbyn gofal a chymorth wedi’u cynnwys yn y Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth ar 31 Mawrth 2017, sef cyfradd o 254 fesul 10,000 o blant o dan 18 oed. O’r rhain, roedd 8,715 (55%) yn fechgyn a 7,215 (45%) yn ferched.
  • 22% o blant sy’n derbyn gofal a chymorth.
  • Cafodd ffactorau gallu rhieni yn wyneb camddefnyddio sylweddau neu alcohol, cam-drin domestig, a salwch meddwl, eu cofnodi ar gyfer tua chwarter o’r plant sy’n derbyn gofal a chymorth.
  • Roedd cyrhaeddiad plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn llawer is na chyfartaledd cyrhaeddiad yr holl ddisgyblion mewn  asesiadau’r Cyfnod Sylfaen a’r Cyfnodau Allweddol. 

Adroddiadau

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth Cymru, ar 31 Mawrth 2017 (ystadegau arbrofol) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.