Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 28 Medi 2018.

Cyfnod ymgynghori:
31 Mai 2018 i 28 Medi 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Ym mis Chwefror 2019, cyhoeddwyd crynodeb o'r ymatebion ar newidiadau penodol i Orchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir 1995.

Roedd y rhain yn ymwneud â:

  • Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan,
  • Rhan 24 Telathrebu,
  • Rhan 43 Solar PV annomestig.

Nid oeddem yn gallu ymateb i gwestiynau 36-40 o Ran 24 ar y pryd. 

Mae'r crynodeb diweddaraf o'r ymatebion yn mynd i'r afael â chwestiynau 36-40 o Ran 24 (antena bach ac antena celloedd bach).

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o ymatebion (Chwefror 2019) yn cynnwys Seilwaith Codi Tâl Cerbydau Trydan, Rhan 24 Telathrebu Q34, Q35 a Q41, a Rhan 43 Solar PV Annomestig , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 547 KB

PDF
547 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Crynodeb o ymatebion (Rhagfyr 2020) yn cynnwys Rhan 24 Telathrebu C36 i C40 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 521 KB

PDF
521 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymatebion i gwestiynau (Medi 2022) sy’n ymwneud â defnydd fel Swyddfa Fetio , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 187 KB

PDF
187 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am gael eich barn ar gyfuno Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 (UCO) a Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (GDPO) .

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae'r UCO yn dileu'r angen am ganiatâd cynllunio ar gyfer nifer o newidiadau defnydd sylweddol ble y mae effaith y defnydd newydd ar gynllunio yn debyg. Mae'r GDPO yn rhoi caniatâd cynllunio i nifer o ddatblygiadau bach a datblygiadau a gaiff ychydig o effaith.

Rydym yn bwriadu cyfuno'r UCO a'r GPDO er mwyn:

  • symleiddio'r ddeddfwriaeth gynllunio ar gyfer datblygiadau bach ac isel
  • gwneud yn siŵr bod hi'n hawdd dod o hyd i'r fersiwn mwyaf cywir o'r ddeddfwriaeth.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.