Neidio i'r prif gynnwy

Bydd deg ysgol gynradd ledled Cymru yn cymryd rhan mewn rhaglen beilot newydd i gefnogi darllen a llythrennedd yn ôl cyhoeddiad gan Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg.

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Mai 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Bydd yr ysgolion yn cael eu partneru â myfyrwyr prifysgol sydd wedi gwirfoddoli i fod yn fentoriaid darllen. Bydd grwpiau bach o hyd at wyth o ddysgwyr yn cael chwe sesiwn awr o hyd wyneb yn wyneb â'u mentoriaid.

Bydd y peilot yn helpu dysgwyr ym mlynyddoedd pump a chwech, er mwyn eu cefnogi i baratoi ar gyfer yr ysgol uwchradd. Bydd darllen yn Gymraeg yn cael ei gynnwys mewn unrhyw gamau ac ehangiad yn y dyfodol.

Bydd y prosiect yn cael ei oruchwylio gan Brifysgol Caerdydd sydd eisoes wedi dechrau recriwtio myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig o bob cwr o Gymru i gymryd rhan a bod yn rhan o rwydwaith o fentoriaid. Bydd pob myfyriwr yn cael hyfforddiant.

Dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg:

“Mae darllen yn sgil hanfodol y bydd disgyblion yn ei defnyddio drwy gydol eu bywyd. Mae'n hollbwysig ein bod yn tanio cariad at ddarllen yn gynnar iawn.

"Mae gwella sgiliau darllen yn flaenoriaeth genedlaethol, a dyna pam yn yr ydym wedi buddsoddi £5 miliwn ychwanegol i gefnogi disgyblion, gan gynnwys sicrhau bod pob plentyn yn cael llyfr am ddim.

"Bydd y rhaglen beilot mentora yn cynnig manteision i wella sgiliau llythrennedd a hefyd yn meithrin hyder a sgiliau cyfathrebu’r mentor a'r rhai sy'n cael eu mentora.

“Mae ymchwil yn dangos bod darllen mwy a datblygu cariad at ddarllen yn cael effaith gadarnhaol ar lwyddiant mewn addysg.”