Neidio i'r prif gynnwy

Mae 29 o weithwyr addysg proffesiynol o Gymru wedi’u henwi ar restr fer rownd derfynol y gwobrau cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
8 Ebrill 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Heddiw (8 Ebrill), mae 29 o weithwyr addysg proffesiynol o bob rhan o Gymru wedi’u henwi ar restr fer rownd derfynol Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru.

Crëwyd y gwobrau tair mlynedd yn ôl, i ddathlu ymrwymiad, ymroddiad a gwaith caled athrawon ledled Cymru. Derbyniwyd dros gant o enwebiadau gan ddisgyblion, cydweithwyr a rhieni a nawr mae’r gorau oll wedi’u cynnwys ar restr fer am wobr.

Cyhoeddir yr enillwyr o bob un o’r deg categori, gan gynnwys Athro Newydd Eithriadol a Phennaeth y Flwyddyn, mewn seremoni arbennig yn Neuadd Sychdyn ym mis Mai.

Bydd y wobr Athro Newydd Eithriadol yn cydnabod athro sy’n arddangos brwdfrydedd a rhagoriaeth yn yr ystafell ddosbarth, gan hefyd ddangos sgiliau arwain cynnar a datblygiad proffesiynol parhaus. Bydd gwobr Pennaeth y Flwyddyn yn mynd i unigolyn sy’n rhagorol yn ei swydd, ac sy’n dangos y gallu i gysylltu’r ysgol â’r gymuned ehangach a gwneud gwahaniaeth go iawn i bob disgybl.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams:

“Mae safon yr enwebiadau bob amser yn arbennig, ac mae’r grŵp sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol eleni yn ysbrydoledig ac wedi creu cryn argraff arnaf.  

 “Rhan o’n cenhadaeth genedlaethol yw i godi safonau addysg a gwneud pawb yn falch o astudio yng Nghymru. Wrth wraidd y system mae’r gweithwyr addysgu proffesiynol.

 “Bob dydd mae athrawon, staff cymorth a staff busnes yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau ein pobl ifanc ac mae’n hanfodol ein bod yn eu cydnabod am eu cyfraniadau.

 “Mae’r unigolion sydd yn y rownd derfynol yn glod i’r proffesiwn. Dylai pob un ohonynt fod yn falch iawn o’i hun ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â phawb ym mis Mai i ddathlu eu gwaith caled.”

I fod y cyntaf i wybod pwy sydd wedi ennill ddydd Sul 19 Mai gwyliwch ar Facebook ‘Live’ neu ewch i llyw.cymru/gwobrau-addysgu-proffesiynol-cymru a chadw llygad ar sianeli cymdeithasol Addysg Cymru @LlC_Addysg

Ymunwch yn y sgwrs gyda #GwobrauAddysguCymru  

Rhestr fer rownd derfynol Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2019

Cefnogi Athrawon a Dysgwyr

Jack Branford, Ysgol Gynradd St. Helen, Abertawe

Emma Gray, Ysgol Basaleg, Casnewydd

Shaun Pearson, Ysgol John Bright, Llandudno

Defnydd Gorau o Ddysgu Digidol

Matt James, Ysgol Ferched Lewis, Caerffili

Phil Meredith, Ysgol Gyfun Caerllion, Caerllion

Defnydd Ysbrydoledig o’r Gymraeg

Nia Williams, Ysgol Alun, Sir y Fflint

Catrin Phillips – Cyngor Sir Penfro, Hwlffordd

Mark Morgan, Ysgol Uwchradd Pen y Dre, Merthyr Tudful  

Hyrwyddo Cydweithio i Wella Canlyniadau Dysgu

Richard Watkins, GwE, Conwy

Leanne Pownall, Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr, Llanilltud Fawr

Gemma Carr Evans, Coleg Penybont, Pen-y-bont ar Ogwr

Hyrwyddo Lles, Cynhwysiant a Pherthnasau gyda’r Gymuned

Fiona Thomas, Ysgol Gyfun Dŵr y Felin, Castell-nedd

Ysgol Gymunedol Doc Pendro, Penfro

Ysgol Gynradd Tregatwg, Y Barri

Pennaeth y Flwyddyn

Tracy Jones, Ysgol Merllyn, Sir y Fflint

Rhian Morgan Ellis, Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, Y Porth

Ceri Parry, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Casnewydd

Athro Newydd Rhagorol

Lucio Nocivelli, Ysgol Gynradd Eveswell, Casnewydd

Hannah Cogbill, Ysgol Gynradd Tregatwg, Y Barri

Gruff Arfon, Ysgol Tryfan, Bangor

Rheolwr Busnes/Bwrsar Ysgol

Gillian Stevenson, Ysgol Uwchradd Elfed, Sir y Fflint  

Anna Hughes, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Rhaeadr, Rhaeadr

Gwyn Jones, Ysgol Eirias, Conwy

Athro’r Flwyddyn

Robert Aldridge, Ysgol Uwchradd y Fair Ddihalog, Caerdydd

Allison Pope, Ysgol Gynradd Cwm, Glynebwy

Cheryl Roberts, Ysgol Tryfan, Bangor

Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion

David Charles, Ysgol Cil-y-coed, Sir Fynwy

Amy Bolderson, Ysgol Uwchradd Pontypridd, Pontypridd

Gweithwyr Ieuenctid Gwasanaeth Ieuenctid Blaenau Gwent, Glynebwy