Neidio i'r prif gynnwy

Dadansoddiad o incwm a gwariant ar gyfer y sector addysg uwch ar gyfer Medi 2019 i Awst 2020.

Prif bwyntiau

  • Cyfanswm incwm sefydliadau addysg uwch Cymru oedd £1.64 biliwn, ffigur tebyg i 2018/19.
  • Cyfanswm gwariant y sector oedd £1.52 biliwn, 18% (£329 miliwn) yn llai na 2018/19.
  • Gwnaeth yr incwm o ffioedd dysgu barhau i gynyddu. Bellach, mae ffioedd dysgu a chontractau addysg yn cyfrif am 57% o’r incwm (£931 miliwn).
  • Fe wnaeth grantiau’r Cyngor Cyllido barhau i godi. Gwnaeth yr incwm o Grantiau Cyllido gynyddu 15% (£27.7 miliwn).
  • Grantiau ymchwil oedd 13% o incwm prifysgolion Cymru, gostyngiad o 3 pwynt o gymharu a 2018/19.
  • Bu gostyngiad mawr yn y swm a gwariwyd gan brifysgolion Cymru ar staff, £831 miliwn yn 2019/20 o gymharu a £1.12 biliwn yn 2018/19. Roedd hyn ychydig dros hanner yr holl gostau (55%).

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.