Neidio i'r prif gynnwy

Dadansoddiad o incwm a gwariant ar gyfer y sector addysg uwch ar gyfer Medi 2022 i Awst 2023.

Prif bwyntiau

  • Cyfanswm incwm sefydliadau addysg uwch Cymru oedd £1.98 biliwn, cynnydd o 6% o ffigur 2021/22.
  • Cyfanswm gwariant y sector oedd £1.89 biliwn, sef 11% (£237 miliwn) yn is nag yn 2021/22
  • Gwnaeth yr incwm o ffioedd dysgu a chontractau addysg barhau i gynyddu. Roedd ffioedd dysgu a chontractau addysg i gyfrif am 53% o’r incwm (£1.05 biliwn)
  • Fe wnaeth incwm o grantiau cyrff cyllido gynyddu 4% (o £313 miliwn yn 2021/22 i £326 miliwn yn 2022/23)
  • Grantiau ymchwil a chontractau oedd 14% o incwm prifysgolion Cymru, yr un gyfran ag yn 2021/22.
  • Roedd gostyngiad yn y swm a wariwyd gan brifysgolion Cymru ar staff, o £1.31 biliwn yn 2021/22 i £975 miliwn yn 2022/23. Roedd hyn yn cynrychioli 52% o’r holl wariant yn 2022/23.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Sedeek Ameer

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.