Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad sy'n rhoi manylion am y gost o redeg gwasanaethau awdurdodau lleol, a'u gwariant, fel prynu, adeiladu neu wella asedau ffisegol ar gyfer Ebrill 2019 i Mawrth 2020.

Prif bwyntiau

  • Cyfanswm crynswth gwariant refeniw cyllidebol awdurdodau lleol Cymru ar gyfer 2019-20 yw £8.3 biliwn, sy’n gynnydd o 2.5% ar y flwyddyn flaenorol.
  • Bu cynnydd o 2.0%, neu £144 miliwn, yn y gwariant wedi'u cyllidebu gan y cynghorau sir a'r cynghorau bwrdeistref sirol, tra bu cynnydd o 7.2% yng ngwariant yr heddlu ar gyfartaledd. Bu cynnydd cyfartalog o 0.7% yng ngwariant y gwasanaethau tân cynnydd o 25.3% yng ngwariant awdurdodau'r parciau cenedlaethol.
  • Yn 2019-20, yn ôl awdurdodau lleol Cymru, rhagwelir mai cyfanswm y gwariant cyfalaf, gan gynnwys awdurdodau’r heddlu, yr awdurdodau tân ac awdurdodau’r parciau cenedlaethol, yw £1,545 miliwn. Mae’r ffigwr hwn yn cynrychioli gostyngiad flwyddyn ar flwyddyn o £233 miliwn neu 17.8%.

Adroddiadau

Cyllideb refeniw awdurdodau lleol a rhagolygon gwariant cyfalaf, Ebrill 2019 i Mawrth 2020 (Diwygiedig) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 432 KB

PDF
Saesneg yn unig
432 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.