Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad sy'n rhoi manylion am y gost o redeg gwasanaethau awdurdodau lleol, a'u gwariant, fel prynu, adeiladu neu wella asedau ffisegol ar gyfer Ebrill 2022 i Fawrth 2023.

Prif bwyntiau

  • Cyfanswm crynswth gwariant refeniw cyllidebol awdurdodau lleol Cymru ar gyfer 2022-23 yw £9.6 biliwn, sy’n gynnydd o 7.0% ar y flwyddyn flaenorol.
  • Bu cynnydd o 7.4%, neu £585 miliwn, yn y gwariant wedi'u cyllidebu gan y cynghorau sir a'r cynghorau bwrdeistref sirol, tra bu cynnydd o 4.8% yng ngwariant yr heddlu ar gyfartaledd. Bu cynnydd cyfartalog o 3.4% yng ngwariant y gwasanaethau tân cynnydd o 0.4% yng ngwariant awdurdodau'r parciau cenedlaethol.
  • Yn 2022-23, yn ôl awdurdodau lleol Cymru, rhagwelir mai cyfanswm y gwariant cyfalaf, gan gynnwys awdurdodau’r heddlu, yr awdurdodau tân ac awdurdodau’r parciau cenedlaethol, yw £2,099 miliwn. Mae’r ffigwr hwn yn cynrychioli gostyngiad flwyddyn ar flwyddyn o £293 miliwn neu 16.2%.

Adroddiadau

Cyllideb refeniw awdurdodau lleol a rhagolygon gwariant cyfalaf, Ebrill 2022 i Fawrth 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 396 KB

PDF
Saesneg yn unig
396 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.