Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad sy'n rhoi manylion am y gost o redeg gwasanaethau awdurdodau lleol, a'u gwariant, fel prynu, adeiladu neu wella asedau ffisegol ar gyfer Ebrill 2023 i Fawrth 2024.

Prif bwyntiau

  • Cyfanswm crynswth gwariant refeniw cyllidebol awdurdodau lleol Cymru ar gyfer 2023-24 yw £10.4 biliwn, sy’n gynnydd o 7.6% ar y flwyddyn flaenorol.
  • Bu cynnydd o 7.9%, neu £670 miliwn, yn y gwariant wedi'u cyllidebu gan y cynghorau sir a'r cynghorau bwrdeistref sirol, tra bu cynnydd o 4.6% yng ngwariant yr heddlu ar gyfartaledd. Bu cynnydd cyfartalog o 11.9% yng ngwariant y gwasanaethau tân cynnydd o 0.5% yng ngwariant awdurdodau'r parciau cenedlaethol.
  • Yn 2023-24, yn ôl awdurdodau lleol Cymru, rhagwelir mai cyfanswm y gwariant cyfalaf, gan gynnwys awdurdodau’r heddlu, yr awdurdodau tân ac awdurdodau’r parciau cenedlaethol, yw £2,282 miliwn. Mae’r ffigwr hwn yn cynrychioli gostyngiad flwyddyn ar flwyddyn o £183 miliwn neu 8.7%.

Adroddiadau

Cyllideb refeniw awdurdodau lleol a rhagolygon gwariant cyfalaf: Ebrill 2023 i Fawrth 2024 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 412 KB

PDF
Saesneg yn unig
412 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Anthony Newby

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.