Neidio i'r prif gynnwy

Ar y dudalen hon

Asesiad: Tachwedd 2020

  • Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) - Safonol (Dyfarniad Hydref 2019 wedi’i ddiwygio)

Mae Tai Cymoedd i’r Arfordir wedi cyflawni ymgymeriad gwirfoddol ac wedi darparu sicrwydd digonol ynghylch y gwelliannau angenrheidiol i fynd i'r afael â’r pryderon a godwyd gan y rheoleiddiwr.

  • Hyfywedd Ariannol - Safonol (Dyfarniad Hydref 2019 wedi’i gadarnhau)

Gweler ein canllawiau ar Ddyfarniadau Interim.