Neidio i'r prif gynnwy

Ar y dudalen hon

Asesiad: Mehefin 2021

  • Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) - Safonol (Dyfarniad Mawrth 2020 wedi’i ddiwygio).

Mae Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd wedi darparu sicrwydd digonol ynghylch y gwelliannau angenrheidiol i fynd i'r afael â’r pryderon a godwyd gan y rheoleiddiwr.

  • Hyfywedd Ariannol – Wedi cynyddu (Dyfarniad Mawrth 2020 wedi’i gadarnhau).

Gweler ein canllaw ar Ddyfarniadau Interim I gael rhagor o wybodaeth.