Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am wariant, Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl ac ardaloedd adnewyddu ar gyfer Ebrill 2017 i Mawrth 2018.

Prif bwyntiau

  • Yn ystod 2017-18, cynyddodd y gwariant ar gymorth i wella tai, gyda chyfanswm y gwariant (gan gynnwys Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl (DFGs)) yn cynyddu 7% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol i £46.5 miliwn. O’r 22 awdurdod lleol, cofnododd 13 gynnydd yng nghyfanswm y gwariant.
  • Yn ystod 2017-18, cwblhawyd 4,144 o Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl Gorfodol (DFGs) gyda chyfanswm gwerth o £33.9 miliwn gan awdurdodau lleol yng Nghymru, Mae hyn yn cynrychioli bron tri chwarter (73%) yr holl wariant ar adnewyddu’r sector breifat.
  • Yn 2017-18, gostyngodd nifer yr ardaloedd adnewyddu a oedd yn weithredol i 6. Gostyngodd cyfanswm y gwariant yn y ardaloedd hyn 72% i £3.9 miliwn.

Adroddiadau

Cymorth ar gyfer gwelliannau tai, Ebrill 2017 i Mawrth 2018 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.