Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am wariant, Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl ac ardaloedd adnewyddu ar gyfer Ebrill 2018 i Fawrth 2019.

Prif bwyntiau

Yn ystod 2018-19, £45.7 miliwn oedd cyfanswm gwariant ar gymorth i wella tai  (gan gynnwys Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl (DFGs). Parhaodd yn weddol sefydlog (gostyngiad o lai na 1%) o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.  O’r 22 awdurdod lleol, cofnododd 11 ostyngiad yng nghyfanswm y gwariant.

Yn ystod 2018-19, cwblhawyd 4,086 o Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl Gorfodol (DFGs) gyda chyfanswm gwerth o £32.3 miliwn gan awdurdodau lleol yng Nghymru, Mae hyn yn cynrychioli bron tri chwarter (71%) yr holl wariant ar adnewyddu’r sector breifat.

Yn 2018-19, gostyngodd nifer yr ardaloedd adnewyddu a oedd yn weithredol i 4. Gostyngodd cyfanswm y gwariant yn y ardaloedd hyn i £1.4 miliwn.

Adroddiadau

Cymorth ar gyfer gwelliannau tai, Ebrill 2018 i Mawrth 2019 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.