Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am wariant, Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl ac ardaloedd adnewyddu ar gyfer Ebrill 2021 i Fawrth 2022.

Cafodd 'Cymorth ar gyfer gwella tai, Ebrill 2020 i Fawrth 2021' ei ddiwygio oherwydd camgymeriad a nodwyd yn y data a gyflwynwyd ar gyfer Caerdydd (sy’n effeithio ar gyfanswm Cymru). Mae ffigyrau diwygiedig wedi'u cynnwys yn y ‘Cymorth ar gyfer gwella tai, Ebrill 2021 i Fawrth 2022’ datganiad a thablau cysylltiedig StatsCymru. Sylwch nad yw'r ‘Cymorth ar gyfer gwella tai, 2020-21’ datganiad wedi'i ddiweddaru.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Holly Flynn

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.