Neidio i'r prif gynnwy

Rhestr o eitemau sy'n gymwys i gael cyllid

Eitem Manyleb Cost Safonol Gwerth Grant 80%

Gwerth Grant
50%

Cyfanswm Sgôr ar Gyfartaledd
Gwerth ychwanegol, ansawdd cynhyrchion a defnydd o ddalfa nad oes ei heisiau

Bin Rhew Slwtsh (70ltr)

Bocs bach (70 litr) wedi’i inswleiddio i storio rhew ar gychod pysgota i gynnal ansawdd y ddalfa.

£190.52

£152.42

95.26

300

Bin Rhew Slwtsh (100ltr)

Bocs canolig (100 litr) wedi’i inswleiddio i storio rhew ar gychod pysgota i gynnal ansawdd y ddalfa.

£212.92

£170.34

£106.46

300

Bin Rhew Slwtsh (220ltr)

Bocs mawr (220 litr) wedi’i inswleiddio i storio rhew ar gychod pysgota i gynnal ansawdd y ddalfa.

£334.57

£267.66

£167.28

300

Peiriant rhew ar y tir â bin rhew

Yn cynhyrchu ychydig o rew bob dydd i gefnogi pysgotwyr sydd heb beiriant rhew mawr gerllaw. Yn arbennig o fuddiol i bobl a fyddai, fel arall, yn gorfod teithio’n bell i gasglu rhew o harbwr.

£3,091.99

£2473.59

£1,546

500

Paciwr dan wactod

Paciwr dan wactod i ychwanegu gwerth / prosesu ar raddfa fach. Yn caniatáu pacio pysgod a physgod cregyn dan wactod er mwyn cadw ffresni.

£2,656.66

£2125.33

£1,328.33

500

Offer Berwi/Stemio Pysgod Cregyn 100 litr

Offer berwi neu stemio i brosesu pysgod cregyn, yn enwedig cimychiaid a chrancod, i ychwanegu gwerth i’r ddalfa.

£2,874.67

£2,299.74

£1,437.34

500

Bwrdd Dur Gwrthstaen

Ar gyfer mannau prosesu ar raddfa fach.

Byddai pysgotwyr sydd am ychwanegu gwerth i’r ddalfa angen meinciau dur gwrthstaen i brosesu a gosod cyfarpar prosesu arnynt.

 

Maint: bwrdd wal - 950(Uchder) x 1200(Lled) x 600(Dyfnder)

mm.

£184.99

£147,99

£92.50

400

Peiriant lapio bandiau

Peiriant strapio lled-awtomatig â ffrâm agored ar gyfer strapio â pholypropylen i alluogi pysgotwyr i becynnau cynhyrchion bwyd môr yn ddiogel. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn parhau’n ddiogel yn ystod eu taith.

£986.74

£789.39

 

£493.37

400

Oergell arddangos

Oergell arddangos â chapasiti o 620 litr ar gyfer prosesu ar raddfa fach i roi gwerth ychwanegol i ddalfa. Byddai hyn yn galluogi pysgotwyr i storio cynhyrchion pysgod wedi’u prosesu.

£1,175.93

£940.74

£587.97

300

Rhewgell Gist

Rhewgell Gist 385ltr i alluogi pysgotwyr storio pysgod cyfan a physgod wedi’u prosesu i ychwanegu gwerth a phrosesu.

£557.30

£445.84

£278.65

500

Offer cochi pysgod ar ben y bwrdd

Offer cochi pysgod ar gyfer prosesu pysgod a physgod cregyn, i ychwanegu gwerth i’r ddalfa.

£752.35

£601.88

 

£376.18

500

Basn

Basn dur gwrthstaen ar gyfer prosesu ar raddfa fach – man at ddibenion iechyd a hylendid.

£809.99

£647.99

£405.00

400

Clorian

Clorian ar y tir wedi’i gymeradwyo’n fasnachol i bwyso cynhyrchion pysgod cyfan a chynhyrchion pysgod wedi’u prosesu’n gywir. 30/60kg.

£623.66

£498.93

£311.83

400

Clorian llongau

Clorian ar gyfer y llong, i bwyso cynhyrchion pysgod cyfan a chynhyrchion pysgod wedi’u prosesu, ar y môr. 30/60kg.

£5,308.21

£4,246.57

£2,654.11

400

Ystafell rewgell fach

Ystafell rewgell â phŵer i gadw dalfa dros nos – ystafell fach (hyd at 2m x 2m x 2m) sy’n cael ei phweru i gadw’r ddalfa a’r rhew dros nos ac yn ystod y dydd

£7,910.54

£6,328.43

£3,955.27

300

Ystafell rewgell ganolig

Ystafell rewgell â phŵer i gadw dalfa dros nos – ystafell fach (hyd at 2.5m x 2.5m x 2.5m) sy’n cael ei phweru i gadw’r ddalfa a’r rhew dros nos ac yn ystod y dydd.

£8,386.60

£6,709.28

 

£4,193.30

300

Ystafell rewgell fawr

Ystafell rewgell â phŵer i gadw dalfa dros nos – ystafell fach (hyd at 3m x 3m x 3m) sy’n cael ei phweru i gadw’r ddalfa a’r rhew dros nos ac yn ystod y dydd.

£9,434.06

£7,547.25

£4,717.03

300

Ffwrn stem nwy propan

Ffwrn cyfuniad nwy naturiol, stemiwr atmosfferig sy’n cynnig yr ateb perffaith ar gyfer cynhyrchu cyfaint o bysgod wedi’u stemio’n iach.

£3,888.17

£3,110.54

£1,944.09

500

Peiriant blingo pysgod

Peiriant dur gwrthstaen ar ben y bwrdd i flingo amrywiaeth o rywogaethau pysgod. 

£5,976

£4,780.8

£2,988

500

Offer cochi pysgod masnachol

Offer cochi pysgod masnachol oddeutu 76 litr. Offer cochi pysgod ar gyfer prosesu pysgod a physgod cregyn mewn cyfeintiau mwy, i ychwanegu gwerth i’r ddalfa.

£665.61

£532.49

£332.81

500

System Tanc Vivier ar y tir

Offer i gadw cimychiaid, crancod a physgod cregyn eraill sydd wedi’u dal yn fyw mewn tanciau ag aer ac wedi’u hidlo. Mae’r tanciau yn cynnwys dŵr môr sy’n cael ei adnewyddu’n barhaus ac sydd ar dymheredd isel a reolir. Maint digonol ar gyfer hyd at 70kg o ddalfa.

£4,800

£3,840

£2,400

500