Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor a chymorth ar gyfer busnesau

Rydym yn darparu cymorth busnes:

 • i ffermwyr
 • i goedwigwyr
 • i gontractwyr hunangyflogedig
 • i fyfyrwyr amaethyddiaeth

Gallwch ddod o hyd i gyngor a chefnogaeth busnes trwy Cyswllt Ffermio ar wefan Busnes Cymru.

Cyngor ar ein polisïau a’n grantiau

Rydyn ni’n rhoi cyngor i ffermwyr ar bolisïau a grantiau, gan gynnwys:

 • Cynllun y Taliad Sylfaenol
 • Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein
 • trawsgydymffurfio
 • iechyd a lles anifeiliaid
 • cadw cofnodion
 • Glastir
 • Rhaglen Datblygu Gwledig
 • rheolau cynlluniau

Mae Gwasanaeth Cyswllt Fferm yn darparu cyngor am bolisïau a grantiau.