Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r Gwasanaeth Di-waith yn cynnig cymorth cyflogaeth cyfrinachol am ddim gan ein meintoriaid os ydych:

  • gwella ar ôl camddefnyddio sylweddau neu broblemau afiechyd meddwl
  • 16 i 24 oed a ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
  • 25 oed a hŷn ac yn ddi-waith ers mwy na 12 mis

Cwm Taf

Os ydych chi'n byw ym Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf neu Ben-y-bont ar Ogwr, cysylltwch â Case-UK Ltd:

Ffôn: 02921 676213

Gwefan: Case-UK | It's Good to Talk

Gwent

Os ydych chi'n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Torfaen, Casnewydd neu Sir Fynwy, cysylltwch â Platfform:

Ffôn: 01495 245802

E-bost: gwentoows@platfform.org

Gwefan: Platfform

Unrhyw ardaloedd eraill yng Nghymru

Os ydych chi'n byw mewn unrhyw ardal arall Cymru, cysylltwch ag Adferiad:

Ffôn: 0300 777 2256

E-bost: ask@cyflecymru.com

Gwefan: Cyfle Cymru

Tîm Polisi'r Gwasanaeth Di-waith

Os oes unrhyw gwestiynau neu os hoffech mwy o wybodaeth ynghylch y Gwasanaeth Di-waith, cysylltwch ag ein mewnflwch os gwelwch yn dda.