Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn darparu cymorth a hyfforddiant i helpu pobl a busnesau i wella llesiant yn y gweithle.

 • cymorth i helpu pobl cyflogedig a hunangyflogedig i reoli eu cyflwr iechyd a naill ai dychwelyd i’r gwaith neu aros yn y gwaith. 
 • mae hyfforddiant a chymorth hefyd ar gael i helpu busnesau i wella llesiant yn y gweithle.

Mae’r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn cynnig cymorth therapiwtig cyfrinachol am ddim os ydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig ac:

 • yn absennol o’ch gwaith oherwydd salwch. Bydd yn eich helpu i ddychwelyd i’r gwaith
 • yn dal i weithio ond yn cael anhawster oherwydd eich cyflwr iechyd. Bydd yn eich helpu i aros yn y gwaith

Mae hyfforddiant a chymorth ar gael am ddim i fusnesau i helpu i wella llesiant eu gweithwyr yn y gweithle. 

De a De-ddwyrain Cymru  

Os ydych chi’n byw ym:

 • Mlaenau Gwent
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Merthyr Tudful
 • Sir Fynwy
 • Rhondda Cynon Taf neu Dorfaen

neu os yw eich busnes wedi’i leoli yn un o’r ardaloedd hynny, cysylltwch â Case UK

Rhif ffôn: 02921 676213

Gogledd, De-orllewin a Gorllewin Cymru 

Os ydych chi’n byw yn:

 • Ynys Môn
 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Sir y Fflint
 • Gwynedd
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Sir Benfro
 • Abertawe
 • Wrecsam

Neu os yw eich busnes wedi’i leoli yn un o’r ardaloedd hynny, cysylltwch â Strategaeth Dinas y Rhyl

Rhif ffôn: 01745 336442

E-bost:  hello@rcs-wales.co.uk

Canolbarth Cymru 

Os ydych chi’n byw ym Mhowys, neu os yw eich busnes wedi’i leoli yn yr ardal honno, cysylltwch â Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith - Mind Canolbarth a Gogledd Powys.

Rhif ffôn: 01597 824411

E-bost: admin@mnpmind.org.uk