Neidio i'r prif gynnwy

Gallech gael cymorth ar gyfer gofal plant tra byddwch yn hyfforddi ac yn ennill sgiliau i gael swydd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
3 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae prosiect PaCE yn rhoi cymorth personol ichi gyda chynghorydd. Maent yn eich helpu ac yn eich cefnogi i ddod o hyd i swydd.

Mae'r prosiect yn cael ei ariannu trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae'r cymorth y gallech ei gael yn cynnwys:

 • cyllid sydd ar gael ar gyfer gofal plant
 • canllawiau am fudd-daliadau y gallwch eu cael tra byddwch yn gweithio
 • cyngor am ysgrifennu CV
 • gwneud cais am hyfforddiant
 • dod o hyd i swydd
 • cyngor am ba hyfforddiant a chymwysterau y mae eu hangen

Cymhwystra

 • rheini nad ydynt yn gweithio
 • rheini nad ydynt mewn addysg
 • rheini nad ydynt eisoes yn cael hyfforddiant
 • rheini nad ydynt yn gallu trefnu gofal plant tra bônt yn ceisio ennill sgiliau neu gael swydd

Gwneud cais

Cam 1

Gwneud cais trwy anfon e-bost atom

Bydd yn rhaid ichi ddweud wrthym:

 • enw
 • cyfeiriad
 • rhif ffôn

Cam 2

Anfonir eich manylion at un o'n cynghorwyr yn eich awdurdod lleol.

Cam 3

Bydd cynghorydd yn cysylltu â chi i drefnu cyfarfod i drafod a ydych yn gymwys.

Cam 4

Cyfarfod â chynghorydd i weld a ydych yn gymwys.

Cam 5

Os ydych yn gymwys, caiff cyfarfod ei drefnu â chynghorydd i drafod y cymorth y mae arnoch ei angen.