Neidio i'r prif gynnwy
 • Amddiffyn plant

  Yn cynnwys diogelu, cosbi plant yn gorfforol a CAFCASS Cymru 

 • Gofal plant

  Cymorth i ddod o hyd i ofal plant a thalu amdano, canllawiau i ddarparwyr gofal plant

 • Hawliau plant

  Gwaith i sicrhau bod plant yn ddiogel, yn iach ac yn cael dweud eu dweud mewn penderfyniadau

 • Rhianta

  Yn cynnwys cymorth i fod yn rhiant da, canllawiau i ddarparwyr gwasanaethau chwarae

 • Tlodi plant

  Ein gwaith i leihau nifer y plant sy'n byw mewn tlodi