Neidio i'r prif gynnwy

Awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am gludiant i'r ysgol. Ewch i dudalen we eich awdurdod lleol i gael gwybod mwy am gludiant i’r ysgol yn eich ardal chi. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r adran berthnasol ar gyfer cludiant i’r ysgol.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Heol Gwaith Dur
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif ffôn: 01495 311556

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Rhif ffôn: 01656 643 643

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Rhif ffôn: 01443 864841

Cyngor Caerdydd

Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif ffôn: 029 2087 2808

Cyngor Sir Gâr

Uned Drafnidiaeth Teithwyr
Adran Gwasanaeth Technegol
Cyngor Sir Caerfyrddin
Parc Myrddin
Caerfyrddin
SA31 1HQ

Rhif ffôn: 01267 234567

Wefan: Cludiant ysgol 

Cyngor Sir Ceredigion

Neuadd Cyngor Ceredigion Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

Rhif ffôn: 01545 570881

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

Rhif ffôn: 01492 574000

Denbighshire County Council

Blwch 62
Rhuthun
LL15 9AZ

Rhif ffôn: 01824 706000

Cyngor Sir y Fflint

Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 6NB

Rhif ffôn: 01352 701234

Cyngor Gwynedd

Pencadlys Cyngor Gwynedd
Stryd y Castell
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SE

Rhif ffôn: 01766 771000

Cyngor Sir Ynys Môn

Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Rhif ffôn: 01248 50057

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Canolfan Ddinesig
Stryd y Castell
Merthyr Tudful
CF47 8AN

Rhif ffôn: 01685 725000

Cyngor Sir Fynwy

Neuadd y Sir
Y Rhadyr
Brynbuga
NP15 1GA

Rhif ffôn: 01633 644644

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Y Ganolfan Ddinesig
Port Talbot
SA13 1PJ

Rhif ffôn: 01639 686868

Cyngor Dinas Casnewydd

Y Canolfan Ddinesig
Heol Godfrey
Casnewydd
De Cymru
NP20 4UR

Rhif ffôn: 01633 656 656

Cyngior Sir Penfro

Uned Drafnidiaeth Integredig
Newuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Rhif ffôn: 01437 775222

Cyngor Sir Powys

Neuadd y Sir
Llandrindod
Powys
LD1 5LG

Rhif ffôn: 01597 826000

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Tŷ Glantaf
Uned B23 Taffs Fall Road
Ystad Ddiwydianol Trefforest
Pontypridd
CF37 5TT

Rhif ffôn: 01443 425001

Cyngor Dinas a Sir Abertawe

Y Ganolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN

Rhif ffôn: 01792 636000

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

W: Y Ganolfan Ddinesig
Pont-y-pŵl
NP4 6YB

Rhif ffôn: 01495 766919

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig
Hel Holton
Y Barri
CF63 4RU

Rhif ffôn: 01446 700111

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Adran yr Amgylchedd
De Ffordd yr Abaty
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam
Wrecsam
LL13 9PW

Rhif ffôn: 01978 298 996