Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r cynllun benthyciadau yn darparu:

  • 75% o gost plot adeiladu
  • 100% o gost adeiladu eich cartref

Dewiswch blot cymwys sydd eisoes wedi cael caniatâd cynllunio drwy Hunanadeiladu Cymru.

Adeiladu ar gyfer Hunanadeiladu Cymru

Helpwch bobl i adeiladu eu cartrefi eu hunain ar blotiau â chaniatâd cynllunio. 

Bydd adeiladwyr:

  • yn cael eu talu gan Hunanadeiladu Cymru dan delerau cytundeb benthyciad yr ymgeisydd
  • wedi'u cymeradwyo gan Hunanadeiladu Cymru

Ewch i Hunanadeiladu Cymru i gael rhagor o wybodaeth.