Neidio i'r prif gynnwy

Sut i ofyn i'ch canolfan wirfoddoli leol am help yn ystod y pandemig coronafirus.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Mae rhai pobl yn arbennig o agored i niwed ar hyn o bryd, er enghraifft:

Bosib fod angen help ychwanegol ar bobl sy'n agored i niwed, er enghraifft i gael bwyd neu feddyginiaethau neu anghenion eraill. Efallai gall ffrindiau, teulu neu gymdogion helpu.

Os nad oes gennych unrhyw un i’ch helpu, efallai y gallwch gael cymorth gan eich awdurdod lleol neu grwpiau gwirfoddol.

Awdurdodau lleol a grwpiau gwirfoddol

Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn

Medrwn Mon Cyngor Gwirfoddol Sirol

Ffôn: 01248 724944

Ebost:  post@medrwnmon.org

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm 

Blaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent Cyngor Gwirfoddol Sirol

Ffôn: 01633 241550

Ebost: info@gavo.org.uk

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm 

Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr Cyngor Gwirfoddol Sirol

Ffôn: 01656 810400

Ebost: bavo@bavo.org.uk

Oriau agor: 

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm 
 • penwythnos: 9am i 8pm
 • y tu allan i oriau: Dydd Llun i dydd Gwener, 5pm i 8pm (Ffôn: 07851 248576)

Caerffili

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent Cyngor Gwirfoddol Sirol

Ffôn: 01633 241550

Ebost: info@gavo.org.uk 

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm 

Caerdydd

Cyngor Caerdydd

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd Cyngor Gwirfoddol Sirol

Ffôn: 029 20485722

Ebost: enquiries@c3sc.org.uk

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm 

Sir Caerfyrddin

Cyngor Sir Gâr

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Cyngor Sirol Gwirfoddol

Ffôn: 01267 245555

Ebost: admin@cavs.org.uk

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm 

Ceredigion

Cyngor Sir Ceredigion

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Sir Ceredigion Cyngor Gwirfoddol Sirol

Ffôn: 01570 423232

Ebost: gen@cavo.org.uk

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 9.30am i 4.30pm 

Conwy

Conwy Cyngor Bwrdeistref Sirol

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Conwy Cyngor Sirol Gwirfoddol

Ffôn: 01492 534091

Ebost: mail@cvsc.org.uk

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm 

Sir Ddinbych

Sir y Fflint

Cyngor Sir y Fflint

Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint Sirol Cyngor Gwirfoddol

Ffôn: 01352 744000

Ebost: info@flvc.org.uk

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm 

Gwynedd

Cyngor Gwynedd

Mantell Gwynedd Sirol Cyngor Gwirfoddol

Ffôn: 01286 672626

Ebost: enquiries@mantellgwynedd.com

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm 

Merthyr Tudful

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful Cyngor Gwirfoddol Sirol

Ffôn: 01685 353900

Ebost: enquiries@vamt.net

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm 

Sir Fynwy

Cyngor Sir Fynwy

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent Cyngor Gwirfoddol Sirol

Ffôn: 01633 241550

Ebost: info@gavo.org.uk

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm 

Castell-nedd Port Talbot

Casnewydd

Cyngor Dinas Casnewydd

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent Cyngor Gwirfoddol Sirol

Ffôn: 01633 241550

Ebost: info@gavo.org.uk

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm 

Sir Benfro

Cyngor Sir Penfro

Hwb Cymunedol Sir Benfrol

Ffôn: 01437 776301

Ebost: communitycovid19@pembrokeshire.gov.uk  

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 10am i 2pm 

Powys

Cyngor Sir Powys

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys Cyngor Sirol Gwirfoddol

Ffôn: 01597 822191

Ebost: community.connectors@pavo.org.uk

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm 
 • penwythnos: 10am i 5pm
 • y tu allan i oriau: Dydd Llun i dydd Gwener, 5pm i 10pm (Ffôn: 01597 828649)

Rhondda Cynon Taf

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Interlink Cyngor Sirol Gwirfoddol

Ffôn: 01443 846200

Testun: 07772 464110

Ebost: info@interlinkrct.org.uk

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Iau, 9am i 5pm 
 • Dydd Gwener, 9am i 4pm

Abertawe

Cyngor Abertawe

Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe Cyngor Sirol Gwirfoddol

Ffôn: 07538 898506 neu 07943 189265

Ebost: scvs@scvs.org.uk

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm 

Torfaen

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Torfaen

Cynghrair Gwirfoddol Torfaen Cyngor Gwirfoddol Sirol

Ffôn: 01495 742420

Email: info@tvawales.org.uk

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm 

Bro Morgannwg

Cyngor Bro Morgannwg

Gwasanaethau Gwirfoddol Bro Morgannwg Cyngor Gwirfoddol Sirol

Ffôn: 01446 741706

Ebost: enquiries@gvs.wales

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm 

Wrecsam

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam Cyngor Gwirfoddol Sirol

Ffôn: 01978 312556

Ebost: info@avow.org

Oriau agor:

 • Dydd Llun i dydd Gwener, 10am i 5pm