Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r Fframwaith Ymchwil a Gwerthuso yn cynnig arweiniad ar gyfer casglu tystiolaeth a data, asesu cynnydd a gwerthuso effaith Cymraeg 2050.

Nod y Fframwaith hwn yw darparu sail ar gyfer rhaglen ymchwil a gwerthuso i gefnogi Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr Cymraeg.

Bwriedir iddo gael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru a chan sefydliadau eraill sydd â diddordeb neu swyddogaeth o ran casglu tystiolaeth a data ynghylch gweithredu Cymraeg 2050 a deilliannau’r Strategaeth.

Cyswllt

Cangen ymchwil y Gymraeg

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.