Neidio i'r prif gynnwy
A teacher showing a student how to use a piece of machinery

Cyfleoedd datblygiad proffesiynol rhad ac am ddim i ymarferwyr addysgu

Wyt ti’n athro, cynorthwyydd dosbarth neu’n ddarlithydd addysg bellach? Wyt ti am wella dy Gymraeg a chodi safonau dysgwyr? Mae rhaglen o gyrsiau datblygiad proffesiynol rhad ac am ddim ar gael i dy helpu.

Am fwy o wybodaeth am y rhaglen ac i ddarganfod pa gwrs sy’n fwyaf addas i ti, edrycha ar wefan y darparwr arweiniol yn dy ranbarth di:

Rhanbarth GwE (Gogledd Cymru)
Prifysgol Bangor

Rhanbarth ERW (De-Orllewin a Chanolbarth Cymru)
Canolfan Peniarth, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rhanbarthau CSC ac EAS (Canolbarth De Cymru a De-ddwyrain Cymru)
Prifysgol Caerdydd

Neu cysyllta gyda Tîm Sabothol Llywodraeth Cymru:
cynllunsabothol@cymru.gsi.gov.uk
01443 663770