Neidio i'r prif gynnwy

Buddsoddiad hirdymor yn seilwaith ein ysgolion a'n colegau.

Rhaglen fuddsoddi hirdymor yn ein hysgolion a'n colegau.

Ei nod yw:

  • gwella safon adeiladau ysgolion
  • sicrhau bod llefydd ysgol ar gael i wasanaethu'r galw lleol
  • lleihau’r capasiti sy'n weddill
  • lleihau costau rhedeg
  • hyrwyddo cynaladwyedd

Ewch i wefan Cymunedau Dysgu Cynaliadwy am ragor o wybodaeth.