Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau o'r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol (CPG).

Mae'r CPG i gynnwys y Prif Weinidog fel Cadeirydd o'r CPG a:

 • Aelodau o Lywodraeth Cymru ("aelodau Llywodraeth Cymru")
 • 9 cynrychiolwr cyflogwyr yng Nghrymu (“cynrychiolwyr cyflogwyr")
 • 9 cynrychiolwr gweithwyr yng Nghrymu (“cynrychiolwyr gweithwyr”).

Mae rhaid bod rhif cyfartal o gynrychiolwyr cyflogwyr a gweithwyr.

Gan eithrio aelodau Llywodraeth Cymru, bydd y CPG yn cynnwys 18 aelod.

Mae'r aelodau penodedig yn dechrau eu term tair blynedd ar y 1 Rhagfyr 2023.

Cynrychiolwyr gweithwyr

 • Ruth Brady, GMB 
 • Neil Butler, Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau 
 • Peter Hughes, Undeb Unite 
 • Gareth Lloyd, Undeb Prifysgolion a Cholegau  
 • Shavanah Taj, TUC Cymru  
 • Jess Turner, UNSAIN 
 • Mike Walker, Undeb Gweithwyr Siopau, Dosbarthu a Gwaith Perthynol 
 • Helen Whyley, Coleg Nyrsio Brenhinol N 
 • Darren Williams, Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol 

Cynrychiolydd ar ran cyflogwyr

 • Pippa Britton, Sector Gwirfoddol 
 • Y Fonesig Elan Closs-Stephens, Fforwm Arweinwyr Cyhoeddus  
 • Ben Cottam, Ffederasiwn Busnesau Bach 
 • Y Cynghorydd Anthony Hunt, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
 • Yr Athro Wendy Larner, Prifysgol Caerdydd
 • Ian Price, Cydffederasiwn Diwydiant Prydain Cymru  
 • Nicola Prygodzicz, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan  
 • Janis Richards, Make UK Ltd 
 • Kathryn Robson, Addysg Oedolion Cymru