Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor Ymgynghorol Gwyddoniaeth ac Arloesi Cymru

Beth rydym yn ei wneud

Mae Cyngor Ymgynghorol Gwyddoniaeth ac Arloesi Cymru yn cynghori Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru ar swyddogaeth gwyddoniaeth yn natblygiad cymdeithasol ac economaidd Cymru.

Cyswllt

Swyddfa Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru
Is-adran y Brif Gynghorydd Gwyddonol
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

0300 060 3000
prifgynghoryddgwyddonocymru@llyw.cymru