Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod pawb sydd eisiau bod ar-lein yn gallu mynd ar-lein.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mawrth 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Strategaeth cynhwysiant digidol

Mae’r Strategaeth Ddigidol i Gymru yn amlinellu sut y byddwn yn defnyddio digidol, data a thechnoleg i wella bywydau pobl Cymru. Mae Cenhadaeth 2: cynhwysiant digidol yn disgrifio sut y byddwn yn helpu pobl i gael cyfleoedd i ddefnyddio’r rhyngrwyd a sicrhau eu bod yn dod i wybod am fanteision niferus y byd digidol.

Mae cynllun cyflawni ein strategaeth ddigidol yn rhoi gwybodaeth am y camau gweithredu y byddwn yn eu cwblhau i gyflawni blaenoriaethau ein strategaeth ddigidol.

Mae ein rhagolwg cynhwysiant digidol yn disgrifio’r hyn y byddwn yn canolbwyntio arno er mwyn helpu pobl i wneud ystod o weithgareddau ar-lein, gan gynnwys:

  • cyfathrebu’n effeithiol
  • chwilio’r rhyngrwyd
  • bod yn ddiogel ac yn gyfreithiol ar-lein

Mae’r rhagolwg hwn yn cynnwys data sy’n crynhoi’r sefyllfa bresennol o ran sgiliau a chynhwysiant digidol. Dewch o hyd i wybodaeth am yr hyn rydyn ni wedi’i wneud ers mis Rhagfyr 2020 yn ein hadroddiad cynnydd ar gynhwysiant digidol a'n hadroddiad terfynol.

Mae ein Canllawiau ar sut i wneud gwasanaeth yn gynhwysol wedi'u hanelu at y sector cyhoeddus. Byddant yn ein helpu i weithio tuag at Genhadaeth 1, gwasanaethau cyhoeddus, i'w dylunio o amgylch anghenion y bobl sy'n eu defnyddio.

Cymunedau Digidol Cymru

Ystadegau ac ymchwil

Rydyn ni’n casglu gwybodaeth ar:

  • a yw aelwydydd yn gallu gwneud defnydd o’r rhyngrwyd
  • defnydd personol o’r rhyngrwyd
  • sgiliau digidol sylfaenol
  • gweithgarwch ar-lein

Dewch o hyd i ymchwil ac ystadegau’r rhyngrwyd a’r cyfryngau yn Arolwg Cenedlaethol Cymru.