Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth yn ôl math o danwydd, faint sy'n cael ei allforio a faint o ynni adnewyddadwy sy’n cael ei gynhyrchu yn ôl math ar gyfer 2013.

Prif bwyntiau

  • Mae cyfanswm y trydan a gynhyrchir yng Nghymru wedi parhau i ostwng ers 2010, ond yn fwy raddol ym mhob blwyddyn olynol, gan ostwng 0.8% rhwng 2012 a 2013. Mae'r duedd i lawr yn bennaf oherwydd y gostyngiad mewn trydan a gynhyrchir o nwy.
  • Mae cyfanswm y trydan a gynhyrchir o adnoddau adnewyddadwy yng Nghymru wedi cynyddu'n raddol, yn codi gan 9% rhwng 2012 a 2013, sydd yn bennaf oherwydd y cynnydd mewn cynhyrchu gwynt.
  • Mae canran y trydan a gynhyrchir yng Nghymru o ffynonellau adnewyddadwy wedi parhau i gynyddu ers 2004, gan gyrraedd 10% yn 2013. Mae hyn yn is na chyfartaledd y DU (15%), a’r isaf o wledydd y DU.
  • Mae cyfanswm y defnydd o ynni wedi bod yn gostwng ers 2005, er yn fwy felly ers 2007 sy'n cyd-fynd â'r dirywiad economaidd. Mae'n ymddangos bod y sector diwydiant a masnachol yn gyfrifol am y gyfran fawr o'r gostyngiad hwn.

Adroddiadau

Cynhyrchu a defnydd ynni, 2013 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 440 KB

PDF
Saesneg yn unig
440 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.