Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 31 Hydref 2019.

Cyfnod ymgynghori:
19 Medi 2019 i 31 Hydref 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem glywed eich barn ynghylch dull arall o bennu oedran defaid adeg eu lladd.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae angen i ddeunyddiau risg penodedig gael eu gwaredu o ran defaid dros 12 mis oed er mwyn gwarchod iechyd y cyhoedd.

Ar hyn o bryd mae lladd-dai yn archwilio dannedd “aeddfed” defaid er mwyn pennu eu hoedran. Hoffem glywed eich barn ynghylch y cynnig a fyddai’n caniatáu i ladd-dai ddefnyddio dulliau eraill o bennu oedran defaid.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar Gov.UK