Neidio i'r prif gynnwy

Hoffem gael eich barn ar Reoliadau Bwyd (Hyrwyddo a Lleoli) (Cymru). Rydym hefyd yn galw am dystiolaeth am yfed diodydd egni gan blant.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
23 Medi 2024
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae 2 ran i’r cyhoeddiad hwn:

  • Rhan 1: ymgynghoriad sy'n ceisio barn ar y rheoliadau drafft a'r dull gorfodi ar gyfer Rheoliadau Bwyd (Hyrwyddo a Lleoli) (Cymru).
  • Rhan 2: galwad am dystiolaeth sy’n gofyn am dystiolaeth yn ymwneud ag yfed diodydd egni gan blant.

Nod y rheoliadau drafft arfaethedig yw sicrhau mai’r dewis iach yw’r dewis hawsaf i ddefnyddwyr Cymru drwy wneud y canlynol:

  • Cyfyngu ar hyrwyddiadau pris ar sail swmp o gynhyrchion â lefelau uchel o fraster, halen a siwgr sy’n gallu annog pobl i orfwyta. Mae hyn yn cynnwys cynigion amleitem (er enghraifft prynu un eitem a chael un arall am ddim) a chyfleoedd i ail-lenwi diodydd meddal llawn siwgr am ddim.
  • Cyfyngu ar leoli cynhyrchion bwyd a diod â lefelau uchel o fraster, halen a siwgr mewn lleoliadau gwerthu allweddol, sy’n cynnwys wrth fynedfeydd siopau, wrth y desgiau talu ac ar ben yr eiliau. Gall hyn arwain at bŵer plagio a phrynu cynhyrchion â lefelau uchel o fraster, halen a siwgr ar fympwy.

Rydym hefyd yn manteisio ar y cyfle i alw am dystiolaeth sy'n ymwneud ag yfed diodydd egni gan blant er mwyn deall yr effeithiau’n well, gan gynnwys yr effeithiau ar y gymdeithas ehangach.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori a galwad am dystiolaeth , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 301 KB

PDF
301 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad 1: offeryn statudol drafft , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 409 KB

PDF
409 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad effaith hawliau plant , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 648 KB

PDF
648 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad effaith ar gydraddoldeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 244 KB

PDF
244 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad effaith integredig , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 309 KB

PDF
309 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad effaith rheoleiddiol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 104 KB

PDF
104 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Help a chymorth

Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon mewn print bras, mewn Braille neu mewn ieithoedd eraill.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 23 Medi 2024, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Y Gangen Byw'n Iach ac Egnïol
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ