Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 2 Tachwedd 2015.

Cyfnod ymgynghori:
9 Awst 2015 i 2 Tachwedd 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion ac ymateb y Llywodraeth (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 220 KB

PDF
220 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am gael eich sylwadau ar ein cynigion o ran cyfansoddiad a materion ariannol sy'n ymwneud â phaneli cynllunio strategol a gaiff eu cyflwyno drwy Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 yn cyflwyno Cynlluniau Datblygu Strategol a gaiff eu llunio gan Baneli Cynllunio Strategol. Bydd Panel Cynllunio Strategol yn gorff cyhoeddus yng Nghymru a dim ond un swyddogaeth fydd ganddo - llunio cynlluniau. Bydd ganddo statws corff corfforaethol a bydd yn cynnwys aelodau awdurdodau cynllunio lleol ac aelodau enwebedig o grwpiau cymdeithasol economaidd ac amgylcheddol.

Mae'r cynigion hyn yn cynnwys:

Cyfansoddiad

  • dyletswydd i sicrhau bod cyfran ofynnol o fenywod a dynion wedi'u cynnwys o fewn aelodau'r paneli
  • cydgysylltu penodiadau i'r paneli gan awdurdodau cynllunio lleol
  • mesurau o ran eithriadau ac achosion o fethu â chydymffurfio â'r ddyletswydd.>

Materion ariannol

  • mae materion ariannol yn cynnwys diffinio gwariant cymwys.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 164 KB

PDF
164 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Drafft asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 157 KB

PDF
157 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 160 KB

PDF
160 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.