Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth i wneud eich cartref yn fwy ynni effeithlon

Beth all Nyth ei wneud i chi

Mae Nyth yma i’ch helpu gyda chyngor diduedd am ddim y gallwch ymddiried ynddo.

Gallwn ddarparu cyngor am effeithlonrwydd ynni ac os ydych yn gymwys, cynnig cymorth i osod gwelliannau effeithlonrwydd ynni yn eich cartref.

Cefnogaeth i wneud eich cartref yn fwy ynni effeithlon

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, gall ein tîm cynghori eich helpu i weld a ydych chi’n gymwys i gael pecyn o welliannau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim. 

Gall y gwelliannau yma helpu i ostwng eich biliau ynni, lleihau eich ôl troed carbon a gwella eich iechyd a lles. 

Os ydych chi’n gymwys, gallwn argymell pecyn o welliannau wedi'u teilwra ar eich cyfer. Gallai hyn gynnwys:

  • inswleiddio
  • pwmp gwres
  • paneli solar
  • gwres canolog 

Cael cymorth gydag effeithlonrwydd ynni

Rydyn ni’n gwybod y gall costau byw uchel fod yn destun pryder os ydych chi’n ei chael hi’n anodd talu’ch biliau ynni. 

Gall ein cynghorwyr cyfeillgar roi cyngor diduedd am ddim i chi ar y canlynol:

  • gwneud yn siŵr eich bod ar y tariff ynni a dŵr gorau ar gyfer eich cartref
  • hawlio unrhyw fudd-daliadau i roi hwb i incwm eich cartref

Cyngor ar wneud dewisiadau ynni gwyrdd

Gallwn ni i gyd wneud newidiadau bach i leihau ein heffaith ar y blaned. Mae dechrau arni’n llawer haws na’r disgwyl. Gallwn ddarparu cyngor ar ddewisiadau ynni gwyrdd gan gynnwys:

  • beth allwch chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon
  • beth i’w wneud os ydych chi’n ystyried gosod technoleg carbon isel 

Cael cymorth gan Nyth

Dysgwch fwy am y cymorth a’r cyngor arbed ynni y gallwn ei ddarparu.