Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 9 Awst 2019.

Cyfnod ymgynghori:
1 Gorffennaf 2019 i 9 Awst 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r y crynodeb o ymatebion bellach ar gael.

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 684 KB

PDF
684 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem gael eich barn ar atal a lleihau camddefnyddio sylweddau yng Nghymru

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwybodaeth ychwanegol

Mae pobl sy'n camddefnyddio sylweddau yn achosi niwed sylweddol iddynt hwy eu hunain, i'w teuluoedd ac i'w cymunedau.

Rydym yn ymgynghori ar gynigion, sy'n cynnwys:

  • ymateb i broblemau iechyd meddwl cysylltiedig
  • gwella gweithio mewn partneriaeth gyda gwasanaethau tai a digartrefedd
  • sicrhau bod gan garchardai wasanaeth cydgysylltiedig ar gyfer y rhai sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau
  • rhoi cymorth pellach i deuluoedd a gofalwyr pobl sy'n camddefnyddio sylweddau
  • gwella mynediad at wasanaethau
  • mynd i'r afael â dibyniaeth ar feddyginiaethau sydd ar gael drwy bresgripsiwn yn unig a meddyginiaethau a brynir dros y cownter