Neidio i'r prif gynnwy

3. Cyngor ar ddyledion

Cyn i chi wneud cais, bydd angen i chi siarad â'ch benthyciwr presennol i drafod eich sefyllfa ariannol.

Bydd angen i chi hefyd siarad â darparwr cyngor ar ddyledion am ddim er mwyn iddynt allu adolygu eich sefyllfa a darparu cynllun datrys dyledion i chi.

Mae amrywiaeth o asiantaethau cyngor ar ddyledion am ddim ar gael, ac mae'r cynllun yn gweithio'n agos gyda Payplan. Gallwch siarad â PayPlan neu gallwch ddefnyddio unrhyw asiantaeth cyngor ar ddyledion am ddim.

Mae gwefan Money Helper yn darparu opsiynau eraill i ddod o hyd i wasanaeth cyngor ar ddyledion am ddim.

Bydd yr asiantaeth ddyled yn cynhyrchu cynllun ateb dyled personol a fydd yn darparu:

  • gwybodaeth am unrhyw atebion dyled y maen nhw'n meddwl sy'n iawn i chi a sut i sefydlu'r rhain
  • cynllun cyllideb misol fel eich bod yn gwybod beth sydd gennych i'w wario
  • cyngor ar ddelio â'r bobl y mae arnoch chi arian iddynt
  • ffyrdd y gallwch gynyddu eich incwm neu leihau eich gwariant
  • beth fyddai'n digwydd pe na baech yn talu'ch dyledion
  • manylion y sefydliadau y maent yn gweithio gyda nhw, os oes angen cymorth pellach arnoch

Pan fyddwch yn gwneud cais, mae angen i chi ddarparu copi o'r cynllun argymhelliad dyled a'ch asesiad cyllideb. Ni fyddwch yn gallu bwrw ymlaen heb y wybodaeth hon.